INDEX & TRAUB Utbildning

Du vill dra fördel av våra professionella, praktiska och kvalificerade utbildningsprogram? Då har Du hittat rätt!

Delta i våra professionella, praktiskt inriktade och kvalificerade utbildningsprogram. Vårt utbildningsteam erbjuder kvalificerade kurser som du kan använda för att utbilda och fortbilda dina medarbetare på ett effektivt sätt. Dina svarvar blir ännu mer produktiva om de används av väl utbildade medarbetare. 


Fördelarna med detta

 •  Effektiv utbildning och fortbildning av dina medarbetare; även direkt vid produktionsmaskinen
 •  Detaljerad information om den senaste versionen av CNC-svarvtekniken 
 • Utbildad personal arbetar mer produktivt, vilket sparar in på kostnaderna
 • Bättre produktkvalitet med goda kunskaper om inställningsparame

Anbud

 • Teori i utbildningslokaler med modern pc-teknik
 • Praktisk operatörsutbildning i små grupper
 • Utbildning direkt vid INDEX-maskinerna
 • Kurser i underhåll och service
 • Programmeringskurser enligt DIN ISO (på programmeringsplatser)
 • Utbildning i små grupper, direkt vid produktionsmaskinen
 • WinFlexIPSPlus Kurser för din maskin
 • Tilläggskurser som polyform, AWUE, mätning
 • Fler kurser som är anpassade efter dina behov
 • Utbildningar på plats

Kundutbildningscentrum


Tomkörning maskinmanövrering

– Fackmässig och säkerhetsmedveten
   manövrering av maskinen

– Inlärning av grundprinciperna i
   riggningsdrift, automatisk drift samt vid
   avbrott

NC/CNC-programmering

– Manuell programmering av maskinen
   med tilläggsanordning

– Skapa bearbetningsprogram

– Programmering av cykler, subprogram,
   maskinspecifika funktioner, t.ex. mät- och
   hanteringsfunktioner

Tomkörning underhåll elsystem

– Utföra underhållsarbeten

– Lokalisera och åtgärda fel

Tomkörning underhåll mekanik/hydraulik

– Utföra underhållsarbeten

– Lokalisera och åtgärda fel

Kursbeskrivning

INDEX singelspindel

 • Operatörskurs
 • Programmering
 • Service

INDEX multispindel

 • Operatörskurs
 • Programmering
 • Service

TRAUB

 • Operatörskurs
 • Programmering
 • Service