Produktgrupper

Överblick över våra inköpsobjekt.

RÅMATERIAL

 

 • Stål
 • Stålrör
 • Plåtar
 • Icke-järnmetaller
 • Gjutgods 
 • Formdelar, allmänt
 • Modellinriktning/gjutverktyg
 • Gummi/plast/övriga råmaterial

 

 

 

 

STORA KOMPONENTER/MASKINER/HANDELSVAROR

 

 • Laddningsmagasin
 • Matnings-/borttransportanordningar
 • Detaljhantering
 • Tilläggsanordningar för svarv-/fräsmaskiner
 • Maskiner  oljor, kylsmörjmedel och andra vätskor

DELAR OCH KOMPONENTER, MEKANISKT

 

 • Mekaniska delar/komponenter enligt ritning
 • Plåt-/svetskonstruktioner
 • Fastspänningsanordningar
 • Verktygshållare
 • Lager och styrningar
 • Motorteknik, mekaniskt
 • Fluidteknik
 • Övriga delar och komponenter, mekaniskt

 

 

 

 

DELAR OCH KOMPONENTER, ELSYSTEM

 

 • Kopplingsskåpsutrustning
 • Kopplingsskåp, fördelarlådor
 • Energistyrsystem
 • Maskinstyrsystem
 • Motorer/drivningar/tillbehör
 • Kablar/ledningar/kontakter
 • Konstruktionselement/kopplingsdon
 • Mätsystem
 • Övriga komponenter, elsystem