INDEX 100 år

INDEX-Werke i Esslingen kunde år 2014 se tillbaka på en 100-årig företagshistoria.

Företaget, som grundades 1914 av Hermann Hahn, producerar i dag CNC-styrda produktionsautomatsvarvar, flerspindliga automatsvarvar, fleroperationssvarvar med fräskapacitet och universal- och vertikalsvarvar. Produktpaletten kompletteras av längdautomatsvarvar från företaget TRAUB-Drehmaschinen GmbH & Co. KG, som sedan 1997 ingår i INDEX-gruppen. Vid sidan av de tre tyska produktionsorterna (Esslingen, Deizisau, Reichenbach) byggs maskinerna även i Brasilien, Kina och Slovakien. INDEX-gruppen, i vilken även utländska företag i Frankrike, Sverige, USA, Brasilien, Kina och Slovakien ingår, förutom fabrikerna i Tyskland, räknas till de ledande tekniska aktörerna inom verktygsmaskintillverkning och svarvning.

INDEX är i dag en av världens största självständiga och oberoende svarvtillverkare. 85 % av företagets andelar ägs sedan Eugen Hahn, son till företagets grundare, gått bort av stiftelsen ”Eugen und Irmgard Hahn Stiftung”. Den främjar medicinsk forskning inom folksjukdomar, teknisk yrkesutbildning för ungdomar samt ger stöd till vård av äldre. Resterande 15 % av andelarna ägs av Dr. Tessky Erben Beteiligungs-GmbH.

Trots en del tunga kriser, som påverkat hela verktygsmaskinbranschen under de gångna decennierna, har företaget lyckats växa och arbeta sig upp till en plats i toppen på en marknad med hård konkurrens och kunder med höga krav. Detta har vi framför allt våra kvalificerade och motiverade medarbetare att tacka för, vila ständigt säkrar vårt företags innovationskraft. Återväxten utbildas i största möjliga utsträckning inom företaget. Just nu genomgår 145 ungdomar en teknisk eller affärsinriktad yrkesutbildning i företaget.

Under 2014 hade vi omkring 2 200 medarbetare i hela världen och en omsättning på omkring 450 miljoner euro. Vårt framtida fokus är att utöka världsmarknadsandelarna. Med avseende på den planerade tillväxten byggs just nu tillverknings- och monteringskapaciteten i Deizisau ut.

INDEX kommer även i framtiden att hjälpa sina kunder med att bemästra sina uppgifter med hjälp av mycket exakta och produktiva maskiner.