Robotautomatiserade lösningar

Intelligent automation – ett plus i fråga om flexibilitet och lönsamhet

1. iXcenter integrerad

Med robotcellen iXcenter (som är tillval) kan råämnen och/eller färdiga detaljer transporteras fram och bort snabbt, säkert och flexibelt.
Robotcellen är ergonomiskt ansluten till maskinen. Den kan enkelt skjutas undan åt höger under riggningens gång och möjliggör därmed en obehindrad åtkomst till arbetsutrymmet. I produktionsdrift fixeras iXcenter framför maskinens arbetsutrymme. Åtkomsten till roboten i arbetsutrymmet sker via maskinens skjutlucka, som öppnas automatiskt bakom robotcellen.

Enkel och god hantering av råämnen och färdiga detaljer

 • platssparande vertikalmagasin med arbetsmagasin med upp till 22 pallar
 • pallstorlek 600x400 mm
 • minsta pallhöjd 25,4 mm
 • Pallar med råämnen lastas uppe, pallar med färdiga detaljer tas ut nere - vid valfria tidpunkter, utan produktionsavbrott
 • in- och uttag av pallarna sker via roboten
 • enkel makro-programmering

Utnyttja potentialen ytterligare

Efterkopplade processer som rengöring, mätning, avgradning osv. kan integreras i robotcellen.

Ready to Go

 • 6-axlad robot för 7,5 kg last med integrerad griparstyrning
 • dubbelgripare ingår som standard
 • 22 pallar (utan detaljspecifika inlays) ingår som standard
 • trots separat enhet kan driftsintern förflyttning enkelt ske

2. iXcenter modulär

Med robotcellen iXcenter kan råämnen och färdiga detaljer transporteras fram och bort snabbt, säkert och flexibelt.
Framställningen av hela förloppet mellan maskin och robotcell sker medelst fördefinierade makron i NC-förloppsprogrammet. Tillträdet till roboten i maskinens arbetsutrymme sker via skjutdörren som öppnas och stängs automatiskt. iXcenter är modulärt uppbyggd och möjliggör för er att integrera olika processer på ett lönsamt sätt. Genom nåbarheten till spindlar, verktygsbärare och verktygsmagasinet är ni med iXcenter optimalt förberedda för riggningen av maskinen.

Era fördelar

 • Automatisk och ergonomisk fram- och bortmatning av detaljer
 • Modulär och flexibel utökningsbar grundcell
 • Kontinuerlig drift med liten bemanning möjlig
 • Dörrkoncept för optimalt tillträde och insyn i maskinen
 • Kompakt byggsätt
 • Modern INDEX-maskindesign
 • Hela anläggningen från en part

Tekniska data

 • Bärlast robot: 165 kg – högre vikter möjliga i specialfall
 • Som tillval upp till 270 kg bärlast
 • Robotens räckvidd ca 2 660 mm
 • Robotcellen tillsluten som sådan
 • Grundcell som komplett leveransenhet genom bärande golvenhet – moduler levereras separat
 • Kylsmörjmedlet rinner tillbaka till maskinen – gåbart golv med gallerdurk
 • 6-axlig robot med upp till 270 kg bärlast
 • Dubbelgripdon i fläns- eller axelutförande
 • Som tillval: Automatisk gripdonsväxlare inkl. gripdonsmagasin

Utnyttja potentialen ytterligare
Integrering av efterföljande processer genom påbyggnad av speciella moduler

 • Pallett-/hyllställsmoduler
 • Magasinssystem
 • Omlöpande band
 • Mätenheter
 • Kontrollmoduler
 • Utslussningsenheter
 • Rengöringsstationer
 • Avgradningsmoduler
 • Laserskrivningsmoduler
 • Fler kundspecifika lösningar