Service-Hotline / TicketManager

Våra erfarna och välutbildade experter står till ert förfogande med stor knowhow, kompetens och tillförlitlighet. Återuppringningstjänst via vår Hotline-personal vid önskemål.

TicketManager

 

Tel.:  +46 8 505 979 20

service@index.traub.se

 

 

Visste du att över 50 % av alla störningar kan avhjälpas direkt via vår Hotline? Ännu effektivare fungerar det med TicketManager och Teleservice.


Störningsmeddelande online med TicketManager

Maskinstillestånd är förargliga och bör avhjälpas snabbt. INDEX service kan du nå snabbt och enkelt online med TicketManager.

 • Snabb support genom direkt överföring av dina meddelanden till INDEX service-Hotline
 • Kompletterande information kan bifogas i form av filer (t.ex. foton eller videor)
 • Överblick över status för alla servicemeddelanden

Anmäl nu kostnadsfritt och utnyttja TicketManager för snabb support:

För användning av TicketManager behövs bara en registrering i iXworld.


Teleservice för ännu snabbare felavhjälpning

Teleservice möjliggör åtkomst till er maskin för vår Hotline-personal. Därigenom kan t.ex. problem med styrsystemet identifieras och avhjälpas snabbare.

Teleservicemodulen konfigureras i maskinens apparatskåp enligt kundens nätverkskonfiguration och upprättar en VPN-tunnel till INDEX nätverk.

Ingen för kunden individuell programvara behövs och det finns ett standardiserat invalsförfarande för vår Hotline. Dataflödet mellan maskinen och Hotline sker säkert och kan inte manipuleras.

 

 • Transparent insyn och fjärrfunktion via INDEX service
 • Online-feldiagnos och hjälp vid problem med maskinmanövreringen
 • Dubbelriktad överföring av data och programdata
 • Utvärdering av maskinstatus inklusive ansluten periferiutrustning
 • Åtkomst till felloggar i diagnosminnet
 • Programuppdatering via fjärråtkomst
 • Snabb reaktionsförmåga
 • Ökad driftsäkerhet genom minimering av stilleståndstider
 • Åtkomsten är lösenordsskyddad och sker endast vid behov och med kundens godkännande
 • Kostnadsfritt under garantitiden

 

Teleservice erbjuds till följande styrsystem:

 • Siemens
 • Mitsubishi