Energibesparing ingår

Energieffektivitet är nyckeln till lägre energiförbrukning för maskiner, vilket är skonsamt för miljön.

Energi- och resurseffektivitet har i åratal varit centrala krav hos INDEX och TRAUB när det gäller ny- och vidareutveckling av maskiner. Alla maskiner följer därför principen med reducerad energiförbrukning vilket samtidigt ger en bättre miljöbelastning. Konstruktionserfarenheter som mätningar på maskiner i fält utgör grunden för att vi också i framtiden ska kunna uppfylla och till och med överträffa de krav som ställs med avseende på energi- och resurseffektivitet för alla våra tekniker på ett hållbart sätt.

Med maskiner från INDEX och TRAUB, som konsekvent utgår från ECO Concept som beskrivs nedan används energin helt enkelt mer effektivt, vilket också minskar din förbrukning.


ECO fluid

 • Energioptimerat kylsmörjmedel- och hydraulvätska med förbrukningsstyrd pumpdrift för minskad förbrukning.

Utförlig info om ECO-fluid

ECO energy

 • Energiåtervinning genom att alla motorer returmatar elektricitet till elnätet vid inbromsning
 • Minskade förluster genom användning av synkronmotorer med ökad verkningsgrad 
 • Energibesparing genom kortast möjliga bearbetningstider på grund av stor acceleration och snabbgång

ECO design

 • Litet energibehov med innovativ axel-kinematik med viktreducerande maskinkomponenter
 • Energibesparing med teknik- och processintegrering med intelligent multipel bearbetning i maskinen

ECO cool

 • Centralreglerat maskinkylsystem för återanvändning av förlustvärme

ECO control

 • Minskad förbrukning med intelligenta standby-koncept:
  automatisk avstängning av periferisystem

ECO setup

 • Simuleringstekniker ger stöd åt riggning av detaljer, vilket sparar energi

Medlem i BlueCompetence-initiativet för VDMA

BlueCompetence står för innovations- och teknikledarskap inom maskin- och anläggningstillverkning inom hållbara lösningar. Med kontrollerbara kriterier betecknar hållbarhetsinitiativet BlueCompetens sina medlemmar och partners som leverantörer av livskvalitetsförbättrande, miljöskonande, energi- och resurseffektivare lösningar och tekniker för industri, miljö och samhälle. INDEX & TRAUB är medlem i initiativet och tar därmed ansvar för ekologiskt och ekonomiskt handlande.