Spånbrytningsmjukvara för INDEX och TRAUB


Lösningen för optimal spånbrytning

Den nya cykelintegrerade spånbrytningsprogramvaran INDEX ChipMaster sätter nya måttstockar för er tillverkning. Den optimerar
spånbrytningen vid variabel matning. Oberoende av material (t.ex. aluminium, icke-järnmetaller, ädelstål, titan) i era arbetsstycken
varvtalen och arten av bearbetning i maskinen – INDEX ChipMaster är lösningen för ekonomiskt optimerade
svarvoperationer.
Den nyutvecklade programvaran kan utan problem installeras i era INDEX-svarvar med aktuella Siemens-styrsystem
och vid behov kompletteras med i efterhand. Fråga er tekniska konsult.


Fördelar

  • Stycktidsoptimerad spånbrytning
  • Mindre kassation
  • Färre oplanerade ingrepp av maskinoperatören eller underhållspersonalen
  • Ökning av verktygens livslängd
  • Högre produktivitet och processäkerhet
  • Kundspecifikt parametreringsbar och anpassningsbar
  • Kan användas på INDEX en- och flerspindliga maskinen, komplettering i efterhand möjlig (beroende på styrsystem)
  • Kostnadsgynnsam lösning

Med INDEX ChipMaster

Utan INDEX ChipMaster

Nedladdningar

pdf
pdf
pdf
Broschyr

Chipmaster INDEX / TRAUB