INDEX PERFORMANCE hyresmodell

Flexibel för er framgång

Behöver du en maskin som ger extra kapacitet i produktionen? Vill du göra en snabb, uppdragsrelaterad produktionsökning, men inte riskera likviditeten? I snabbt föränderliga tider då tillverkningsföretag måste agera alltmer flexibelt, står INDEX-Gruppe till förfogande som stark partner vid din sida. Dra nytta av vår smarta maskinuthyrningsmodell.


Era fördelar

  • Större flexibilitet: Snabb, projektrelaterad ökning av kapaciteten med en maskinkonfiguration som passar dig
  • Bättre likviditet: Transparenta och fasta hyresbetalningar. Spara pengar på långsiktiga investeringsbeslut!
  • Säker tillgänglighet: Maskinens faktiska prestanda avgör hyreskostnaderna: ”pay per availability”
  • Lägre risk: INDEX står för kostnaderna för finansiering och försäkring, avskrivning och likviditetsrisk

Prestandan räknas med ”pay per availability”

Du betalar bara för den tillgängliga tekniken, i annat fall får du lägre hyresbetalningar. INDEX står för kostnaderna för finansiering och försäkring – inklusive en maskinskadeförsäkring. Vi tar även hand om avskrivningen och likviditetsrisken. INDEX service och underhåll ingår. På så sätt kan du planera säkert genom transparenta och fasta hyresbetalningar!

HÖGSTA FLEXIBILITET

För en kortfristig projektrelaterad
kapacitetsökning

PLANERINGSSÄKERHET

Transparenta och fasta hyresbetalningar,
minsta hyrtid 12 månader

TEKNISKT FÖRSPRÅNG

Nyaste INDEX-teknik

KÖPOPTION

Övertagande av maskinen möjlig