Finansiering

Har du bestämt dig för en av våra maskiner och vill få hjälp med att finansiera den?

Rådgivning har första prioritet för oss. Vi tar fram ett omfattande koncept ihop med dig och tillsammans med vår finansieringspartner, vilket ger handlingsutrymme och flexibilitet för dig och ditt företag.  Nedan hittar du en översikt över möjliga finansieringsmodeller för din CNC-svarv. Det finns både särskilda leasingformer och individuella modeller. Fråga oss helt enkelt om möjligheterna.


Finansieringsmodeller

Lån

Fördelar:
 • Finansiering skräddarsydd för dig
 • Finansiering med bra villkor
 • Fast avbetalning över en fastställd tid
 • Du blir omedelbart ägare till maskinen

 

Hyrköpavtal

Fördelar:
 • Möjlighet till utnyttjande av bidrag
 • När avtalet har löpt ut blir du ägare till maskinen 

 

Leasingavtal med full amortering

Fördelar:
 • Full amortering över en fastlagd tidsperiod
 • När leasingen har passerat har du möjligheten att:
   – återlämna maskinen utan vidare förpliktelser
   – fortsätta använda maskinen
   – köpa maskinen till garanterat återstående oavskrivet belopp

Leasingavtal med delamortering

Fördelar:
 • Lägre leasingavgift under grundhyrestiden
 • Möjlighet till snabbare byte till en ny maskin
 • När leasingen är avslutad har du möjlighet att:
   – återlämna maskinen
   – fortsätta använda maskinen
   – köpa maskinen

Leasingavtal med hävningsavtal

Fördelar:
 • Flexibel anpassning till verksamhetsmässiga förutsättningar
 • Hävningsrätt efter avtalad tid
 • När grundhyrestiden är avslutad har du möjlighet att:
   – häva avtalet
   – fortsätta använda maskinen
   – köpa maskinen

 


Till finansieringskalkylator


Mer information om finansieringsalternativ eller direkta villkor hittar du på vår partners webbplats.

Ta reda på mer