INDEX ClampMaster

Spännkraftsmätning på flerspindliga automatsvarvar

Kombinering av data från mätenheten och ut från maskinen medger lösningar som inte är möjliga med externa applikationer, eller enbart genom omständliga åtgärder.

Lösning:

  • Spännkraftsmätare med Bluetooth-gränssnitt
  • App på maskinens iXPanel
  • Trådlös dataöverföring av mätvärden för spännkraft från mätenheten till maskinen
  • Extra data från maskinen (spänntryck, oljetemperatur, varvtal etc.)
  • Enkelt genomförande av mätningar
  • Omedelbar presentation av mätvärden på bildskärmen
  • Automatisk registrering av alla relevanta data. Både från mätenheten och från maskinen.
  • Olika mätalternativ
  • Automatisk lagring av mätserier
  • Jämförelse av olika mätningar

Mätning av varvtalets inverkan på spännkraften

Klassiskt spännkraftsdiagram.