Kvalitet hos INDEX

”Kvalitet betyder att kunden återvänder, inte produkten.”

Hermann Tietz (1837–1907)


Certifierad kvalitet

Kvalitet är det som kunden vill ha! Även för INDEX-Werke är det högst prioriterade målet att göra kunderna glada och att uppfylla och överträffa deras förväntningar. För att uppfylla dessa krav försöker vi efter bästa förmåga se till att alla medarbetare har ett fast förankrat kvalitetsmedvetande och att de bidrar med sin del till kvalitetshanteringen.

INDEX-Werke har gjort det till sin uppgift att dagligen efterleva kvalitet enligt DIN- och ISO-normer. Alla certifieringsprocesser handlar inte om att uppfylla lagstiftade normer, utan också om att på ett strukturerat sätt kontrollera hela produktionsprocessen och produktionsresultaten, samt att kontinuerligt förbättra dessa. 

 

Det är INDEX-Werkes mål att: 

  • öka transparensen i driftprocesserna
  • uppnå ökad kundnöjdhet
  • tillverka högkvalitativa produkter

ISO 9001 : 2015