Polygonsvarvning

Polygonformade axel-navförband har många fördelar, men hittills har tillverkningen av sådana tvärsnitt varit mycket krävande och lågproduktiv. Det ändras med polygonsvarvningen. Med denna innovativa metod kan ytter- och innerpolygoner med olika antal hörn och former svarvas lekande lätt, högproduktivt och mycket exakt utan att några besvärliga specialanordningar behövs. Till och med tvinnade polygoner är möjliga.

Vid den innovativa polygonsvarvningen är verktygen nästan lika stora som själva innerpolygonen därmed och lika stabila. Programmeringen är mycket enkel och stöds dessutom av INDEX-polygonsvarvcykeln. Genom det kontinuerliga snittet passar polygonsvarvning för både mjuk och hård bearbetning. Metoden kan användas i alla maskiner från INDEX och TRAUB.

Sedan november 2021 är den här sortens polygoner även standardiserade.


Processkinematiken

Till sin form är dessa polygoner hypotrokoider. Det är kurvor som uppstår när en cirkel rullar i en innercirkel. Vid en polygon med 3/4/5 sidor talar man därför om en H3-/H4-/H5-profil. Det kan hända att man känner igen sådana kurvor från barndomen: De blomliknande mönster som uppstår när man ritar med en spirograf är också hypotrokoider.

Vid polygonsvarvning används spirografens princip. Då roterar verktyget och arbetsstycket i samma riktning (t.ex. verktyget medurs och arbetsstycket moturs eller tvärtom). Polygonen uppstår genom att verktyget roterar snabbare än arbetsstycket och att båda axlarna är excentriskt förskjutna mot varandra.

Spirograf

INDEX-verktygsmaskin


Standardisering

Sedan november 2021 tas denna typ av polygonformade axel-navförband upp i standarden DIN 3689-1 ”Welle-Nabe-Verbindung – Hypotrochoidische H-Profile –Teil 1: Geometrie und Maße”.

Enligt denna standard betecknas en polygonprofil med tre sidor och en diameter för minsta och största omskrivna cirkel på
da = 22 mm och di = 18 mm
så här:

H3 – 22 x 18


”Just för axel-navförband är polygoner mycket tillförlitliga och håller länge. Med INDEX-polygonsvarvcykeln har vi skapat ett verktyg som kan hjälpa våra kunder på ett utmärkt sätt.”

Tekn. dr Volker Sellmeier är chef för teknikutvecklingen på INDEX


Nedladdningar

pdf
pdf
Fallstudie

Kuggfräsning av koniska kugghjul av finaste sort

pdf
pdf
Broschyr

INDEX kuggfräsning av koniska kugghjul