Lösningar för flyg- och rymdindustrin

Lösningar för hög precision och ekonomisk tillverkning, för flyg- och rymdindustrin

Precision utan kompromisser

Bästa ytkvalitet och maximal produktivitet

Experter förväntar sig en fördubbling av antalet passagerare till 7,2 miljarder passagerare per år 2035. I tillverkningen av flygplan och flygplanskomponenter ökar innovationsnivån och behovet av komponenter för hela flyg- och rymdindustrin oerhört. En tillverkare av delar kan möta detta behov enbart om det görs en optimering för effektiva och högtekniska produktionsmetoder för kostnadsoptimerad maskinbearbetning.

Oavsett vilket materialet är, vilken produktionsstrategi man har eller vilka kvalitetskraven är – med våra maskinlösningar och vår sakkunskap kan du vara säker på att du har gjort rätt val. De flexibla maskinverktygen och teknikerna hos INDEX och TRAUB är idealiskt lämpliga för att producera flygplanskomponenter med hög precision, för områden som turbiner, landningsställ, flygkropp och interiör.

Genom ett mångsidigt sortiment av modulära konfigurationsalternativ sätter vi ihop den bästa lösningen för dina tillämpningar, samtidigt med kriterier små toleranser och optimal ytkvalitet i åtanke.


Ett urval av delar


Dina fördelar

  • Högsta precision och utmärkt ytnoggrannhet
  • Korta cykeltider genom helt multifunktionell maskinbearbetning
  • Skräddarsydda lösningar för inmatning av material och utmatning av detaljer
  • Processintegrering, såsom mätning, märkning, slipning, etc.
  • Utmärkt ergonomi och lätt åtkomst för service
  • Maskinverktyg “Made in Germany”

Offert förfrågan
Vill du ha mer information om våra Aerospace Solutions eller har du frågor om möjligheter, funktioner eller priser?

Powermail Element

Maskiner för flyg- och rymdindustrin