INDEX uppgradering

Utöka potentialen hos er maskin.

Era produktionsuppdrag har förändrats? Detta innebär inte nödvändigtvis att ni måste investera i ny utrustning. Våra svarvar är så konstruerade att många funktioner kan uppgraderas. En fördel därvid är den stabila maskinkonstruktionen och den långa livslängden hos enskilda moduler.
För att möjliggöra högsta mått av flexibilitet åt er, erbjuder vi anpassning av er maskin till de nya funktioner som erfordras.


Era fördelar

 • Optimal tillverkningsprocess för er produkt
 • Knowhow och kompetens direkt från tillverkaren
 • Erfaren och högkvalificerad uppgraderingspersonal
 • Högsta mått av flexibilitet

Den prestation vi erbjuder

 • Med maskinkontroll fastställer vi utrustningsstatus hos er maskin (aktuell konfiguration, maskinstatus, programvaruversion, befintliga verktygshållare). Ni får en kundspecifik offert.
 • Vid utformningen av tillverkningsprocessen utarbetar vi den optimala användningen av
  verktyg, verktygshållare och spänndon. Vi skapar NC-programmen för nya användningsändamål och optimerar tillverkningsförloppen. Vid behov riggar vi om er maskin hård- och mjukvarutekniskt.
 • Vid omriggning på plats genomför vi vid behov nödvändiga uppgraderingar
  resp. byte av maskinkomponenter (t.ex. verktygshållare). Efter
  implementering och inkörning av NC-programmet assisterar vi er på begäran vid den fortsatta starten av er produktion.