Maskinintegrerade lösningar

Den passande lösningen för varje maskin. Fråga våra experter.

Våra maskiner erbjuder er olika möjligheter till borttransport av detaljer – snabbt, säkert och skonsamt.

  • Borttransport resp. avspolning genom motspindel eller revolver.
  • Portalsystem för borttransport av detaljer via gripdon till ett band.
  • Flexibel fram- och borttransport med enkelt eller dubbelt gripdon. Utökningsbart med badanläggningar, robot, pallettstation.
  • Maskinintegrerad robotlösning för flera spindlar

 


Anordning för hämtning med portal och transportband (t.ex. WH1, WH2)

  • Användningsmöjligheter

  • Z-axel för hämtning med portal, med NC-drift
  • Automatisk uttagning av den bearbetade detaljen ur huvud- eller motspindeln, med efterföljande nedläggning på ett transportband eller i en detaljbehållare.
  • Uttagning av restbitar ur huvudspindeln vid stångbearbetning med efterföljande nedläggning i en restbitsbehållare

Anordningen för hämtning med portal består av följande komponenter:

1. Lägesreglerad numerisk axel Z8
En elmotor driver griparmen via rem och växellåda. Mätsystemet finns i motorn. Möjligt att köra till varje önskad position.

2. Svängrörelse hos gripdonet
För att köra runt motspindeln måste gripdonet svängas ut resp. svängas in. Denna rörelse sker pneumatiskt mellan två ändlägen.

3. Detaljgripdon
Detaljen eller restbiten av stången tas upp centrerat i spindelns mitt med gripdonsbackar som manövreras på båda sidorna.


Detaljhantering (t.ex. WHU)

Den integrerade hanteringsenheten för arbetsstycken finns tillgänglig som tillval. Den kan användas för in- och utmatning, och även för avlägsnande av rester, och är lämplig för detaljer som väger upp till 25 kg och med en diameter av upp till D 120 mm. Hanteringsenheten är utrustad med 2 CNC-axlar som manövreras från maskinstyrningen.

Ytterligare individuella automationslösningar, såsom transportband eller robothantering med underordnade funktioner, kan integreras på kundspecifik basis.


Maskinintegrerade lösningar för flera spindlar

Stationär borttransport av detaljer
(borttransport av detaljer via intern ränna och transportband)

Via en ränna hamnar detaljerna på det interna transportbandet och länkas om 90° via en andra ränna, och hamnar sedan på ett externt transportband.

Lägesinriktad borttransport av detaljer med integrerat detaljband
 

Detaljerna tas ut från synkronspindeln ur läge 6 och läggs ned lägesinriktat på det interna transportbandet, för detaljer som inte får stötas ut.

Lägesinriktad borttransport av detaljer med mellangripdon och linjärslid
 

Skadefri, snabb, lägesorienterad borttransport via en linjär och roterande rörelse. Överlämningen av detaljerna sker först från synkronspindeln till mellangripdonet. Därefter lämnas detaljerna över från mellangripdonet, via linjärsliden, till det externa hanteringssystemet.
Detta förlopp sker under dödtid.

Fram- och borttransport av detaljer genom 6-axlig robot via en svängtallrik till det externa hanteringssystemet

Detaljhanteringen för chuckdetaljer och avkapade stångbitar kan användas för 6-spindlig bearbetning med eller utan synkronspindel, och även för dubbel-3-spindlig bearbetning. Likaså är en variant med 3 st. OP10 (första sidan) och 3 st. OP20 (andra sidan) med extern vändstation möjlig.