INDEX - better.parts.faster.

INDEX-gruppen, och dess varumärken INDEX och TRAUB, räknas i dag till de världsledande tillverkarna av CNC-svarvar. Med 5 fabriker och 7 egna internationella försäljnings- och service kontor samt ett omfattande agentnätverk är Esslingen - koncernen närvarande på över 80 platser över hela världen.

 

Framsteget har en lång tradition

INDEX-Werke grundades 1914 av Hermann Hahn, som detta år började tillverka revolverautomatsvarvar. Han var en schwabisk fullblodsföretagare som med kreativa idéer och en strävan efter kvalitet lade grunden till en imponerande utveckling. Inom fyra årtionden hade över 20 000 automatsvarvar sålts, vilka blev början på INDEX utomordentliga rykte. 1975 började INDEX att producera flerspindliga automatsvarvar. Några år senare tog INDEX steget in i CNC-tekniken. Här intog INDEX snabbt en ledande roll. Sedan Eugen Hahn, son till företagets grundare, gått bort överfördes 85 % av företagsandelarna till en stiftelse. 1992 presenterar INDEX en ny generation fleroperationssvarvar med fräskapacitet som fungerar som modulär byggsats. År 1997 köptes TRAUB-Drehmaschinen GmbH & Co. KG från närliggande Reichenbach/Fils och företaget integrerades i INDEX-gruppen. I dag verkar företaget med två varumärken. 

 
Optimala tillverkningslösningar för kunderna

Sedan 2002 erbjuder INDEX multifunktionella produktionsmaskiner med olika processtekniker integrerade i en och samma maskin. Komplettbearbetning ökar inte bara kvalitet och precision, utan framför allt sänks produktionskostnaderna genom kortare processtider. Dessa fördelar uppskattas av INDEX kunder i hela världen, eftersom den stärker deras konkurrensfördel. De som huvudsakligen köper INDEX-svarvar är framför allt bilindustrin och dess underleverantörer, maskintillverknings-, elektroteknik- och elektronikindustrin, samt tillverkare inom fluidteknik och armaturindustrin.  Tillväxtmarknaderna finns inom medicinteknik samt inom flyg- och rymdindustrin. Även om det rör sig om bearbetning av svårsvarvade material hittar experterna på INDEX och TRAUB en övertygande lösning.

 
Allt från samma hand

INDEX-gruppens särskilda styrka ligger i utvecklingen av den färdiglösning som passar bäst för kunderna. Med varumärkena INDEX och TRAUB förfogar gruppen över det bredaste programmet för komplettbearbetning av svarvstycken, såväl för serietillverkning och enskild tillverkning. Utifrån detta kan användningsteknikerna utläsa vilka som är den optimala tillverkningsstrategin för kunderna. Just när det gäller geometriskt komplicerade och mycket exakta detaljer är tekniktjänsterna en ovärderlig fördel för kunderna. Detta gäller såväl för enskilda maskiner i standardutförande som för kompletta tillverkningssystem, som består av flera maskiner som är länkade med varandra. Tekniken har ihop med området forskning och utveckling en nyckelställning en nyckelställning hos INDEX-gruppen. Här arbetar mer än 10 procent av de anställda, som med sitt know-how och sina idéer bidrar till att INDEX och TRAUB:s kunder får konkurrensfördelar. 

 
Kvalitet, made in Germany

INDEX och TRAUB satsar medvetet på tillverkning i Tyskland och tillverkar viktiga kärnkomponenter på sina egna svarvar och fleroperationssvarvar med fräskapacitet. Motiverade och väl utbildade medarbetare tillverkar kvalitet och bygger varje maskin med noggrannhet och detaljkänsla. Företaget uppskattar sina medarbetare och satsar stort på att utbilda och vidareutbilda dem. Mycket arbete läggs också på att utbilda återväxten. En utbildningskvot på omkring 6 procent är en tämligen stor del för ett medelstort företag. För att förbli konkurrenskraftiga satsar INDEX TRAUB på flexibla tillverkningsstrategier. Med teknikledande och kvalitativa produkter har vi de bästa förutsättningarna för tillväxt.