INDEX maskinkontroll

Tillståndsanalys för säker teknisk tillgänglighet till er maskin

Förebyggande underhåll börjar med regelbunden kontroll av era maskiner.

Vi kontrollerar er INDEX- eller TRAUB-maskin till attraktiva fasta priser och möjliggör därigenom för er målinriktat underhåll, översyn eller reparation. Detta ger er långfristig planeringssäkerhet för er produktion. INDEX maskinkontroll finns tillgänglig till alla maskiner – vid ett tillfälle eller enligt individuella ramavtal.


Era fördelar

  • Processäkerhet och teknisk tillgänglighet till er maskin erhålls
  • Nödvändiga följdåtgärder kan erbjudas och planeras i god tid
  • Individuell schemaläggning efter överenskommelse med er produktionsplanering
  • Knowhow och kompetens direkt från tillverkaren
  • Attraktiva fasta priser med fullständig kostnadskontroll

Den prestation vi erbjuder

  • Korrekt tillståndsanalys för er maskin under produktionsbetingelser
  • Genomförande enligt maskinindividuell checklista
  • Ni får en fullständig och omfattande dokumentation av aktuell maskinstatus med åtgärdsrekommendationer direkt från maskintillverkaren
  • INDEX maskinkontroll finns tillgänglig till alla maskiner – vid ett tillfälle eller enligt individuella ramavtal.