ECO-fluid optimerar din energiförbrukning

Energioptimerat kylsmörjmedel- och hydraulvätska med förbrukningsstyrd pumpdrift


En tryckstyrd reglering av mängden låg- och högtryckskylsmörjmedel leder till en energioptimerad kylsmörjmedelsförsörjning. 

Genom permanent och automatisk anpassning av pumpvarvtalet matas endast den mängd kylsmörjmedel som faktiskt förbrukas. Detta leder till en avsevärd reducering av energin från elnätet och därmed till en avsevärd kostnadsminskning – särskilt vid fleraxlig användning. Även med helt slutna förbrukningsventiler blir energi- och därmed kostnadseffekten märkbar, för den behovsstyrda regleringen begränsar den mängd kylsmörjmedel som matas till nästan noll.


Pumpstyrning med ECO-fluid och vanlig pumpdrift i jämförelse


”Den nya pumpstyrningen med INDEX ECO-fluid för kylsmörjmedelssystem reducerar din energiförbrukning avsevärt.”


Profitera 3-dubbelt:

Energi för den faktiskt erforderliga KSS-mängden används

KSS-matning regleras enligt programmerat tryck och hålls konstant

Enkel och optimal anpassning till tekniska krav


Nedladdningar