VirtualPro – den nya programmeringshjälpen

Enklare programmering finns inte


VPro Guide
Den nya måttstocken för programmering

VirtualPro med VPro Guide erbjuder en ny och särskilt enkel och högpresterande programmeringshjälp för alla INDEX-svarvar:

VPro Guide står för en modern programmeringsmetod från INDEX som leder operatören genom bearbetningen, som omfattar samtliga bearbetningstekniker som svarvning, borrning, fräsning och automatisering av maskiner och detaljer. Med den av VPro Guide återgivna bearbetningssituationen – som givetvis även tar hänsyn till maskinkonfigurationen – kan även svåra uppgifter klaras av enkelt, steg för steg. Även komplicerade och omständliga programmeringssekvenser skapas snabbt och korrekt.


...med VPro Guide når du målet snabbt och säkert!

Programmera komplexa detaljer snabbt och säkert med VPro Guide – den teknikstyrda programmeringshjälpen från INDEX. Tack vare den enkla och praxisorienterade programmeringen i VPro Guide kan även otränade operatörer snabbt och säkert skapa ett fullständigt och körklart NC-program. VPro Guide följer tydligt strukturerade dialogbilder, som "steg för steg" genererar fullständiga NC-programprocesser för enskilda arbetssteg – inklusive in- och utkörningsförflyttningar. VPro Guide är en del av INDEX VirtualPro CNC-programmeringsstudio och kan öppnas direkt via detaljredigeraren.


Flerkanals-stegredigerare

 • Optimal översikt och navigation; enkel kanal-(program-)växling
 • Bas för flerkanalig, parallell detaljprogramgenerering
 • Parallell WAIT-synkroniserad eller körtidsbaserad visning
 • Körtidsbaserade indikerings- och optimeringsfunktioner
 • Direkt byte till ASCII-visning av enskilt program "stort" och mellan kanaler

Funktionslistor/cykler

 • Tabellöversikt för teknik- och funktionscykler
 • Logisk struktur enligt bearbetningssätt och funktion
 • Grafisk hjälp, detaljval
 • Förklaringstext och grafikskisser för inmatningsparametrar
 • Kna direkt konverteras tillbaka till de parametreringsmallar som ursprungligen använts
 • Online programmeringsanvisning för programkommandon, cykler och funktioner

Konturgenerator

 • Konturdefinition med geometrielement 
 • Programmering av sammanhängande konturdrag
 • Infoga formelement i och mellan geometrielementen
 • Automatisk beräkning av icke-slutna geometrier (upp till 5 okända)
 • Kan konverteras tillbaka till konturdrag

DXF-läsare

 • 2D-konturföljning med geometriöverföring i det öppna detaljprogrammet
 • Koordinatdefinition, sätta nollpunkt, rensa måtts- och hjälplinjer
 • Kan konverteras tillbaka till geometriprocessor t.ex. för konturförändringar i efterhand
 • Direkt åtkomst från (flerkanalig) redigerare i styrsystemet
Offert förfrågan
Ni kommer få ett svar ifrån INDEX-TRAUB Nordic AB

Powermail Element

Nedladdningar

pdf
pdf
pdf
Broschyr

VirtualLine

pdf
pdf
pdf
Broschyr

VirtualPro