WinFlexIPS Plus

PLUS för hög produktivitet

Programmering. Simulering. Optimering.


Fördelarna med detta

WinFlexIPSPlus erbjuder vid sidan om produktiva funktioner till programmering, optimering och simulering "riggningsdrift och automatisk drift" i 3D-modellen, som om man stod framför maskinen. Förutom de fördelar som redan fanns med WinFlexIPS tillkommer nu den verkliga 3D-modellen och samtliga manöverelement med funktioner som på den verkliga maskinen – och allt detta på PC:n!

 • Snabb och säker programmering med optimerade standardprogramkomponenter
 • Översiktsschema över programmet i klartext
 • NC-programmet ligger direkt efter den grafiska inmatningen och kan köras omedelbart.
 • Växla när som helst mellan dialoginmatning och enskild NC-inmatning.
 • Programoptimering direkt i simuleringsmodellen
 • Simulering sker antingen i 2D eller i 3D, baserat på NC-programmet i TRAUB-format
 • Planering och optimering av riggningen med funktionerna manuell drift och automatisk drift är likadan som på den verkliga maskinen.

WinFlexIPS Plus – baspaketet

Baspaket

PLUS för mer effektivitet!

”Optimalt för alla som vill komma ett steg vidare. Utnyttja den fulla funktionsomfattningen hos WinFlexIPS och få tillgång till många ytterligare funktioner som finns enbart på WinFlexIPS Plus.”

Funktioner som ingår:

 • NC-sats
 • 2D-simulering
 • 3D-detaljvisning
 • Dialogprogrammering
 • Parallellsimulering
 • Full-3D-simulering
 • Maskinmanöverpanel

Kostnadsfritt inklusive:

 • 1 simuleringsmodell enligt val
 • Dokumentation

Med WinFlexIpsPlus kan maskinens användningsplanering, kontroll av arbetsutrymmen eller riggningsplanering utföras i förväg, med datorns 3D-modell med tilläggsfunktionen ”manuell drift”, på samma sätt som på den verkliga maskinen – praktiskt taget precis som om du står framför maskinen. Riggnings- och programmeringsprocessen optimeras och skapar avsevärt mycket kortare riggningstider, ökad processäkerhet och bättre maskinutnyttjande. WinFlexIPSPlus är särskilt väl lämpat för utbildning och träning inom styrsystem- och manövreringsfunktioner för TRAUB-maskiner, samt som hjälpmedel för optimering av startfasen för nya maskiner och för utbildning av nya medarbetare. Användaren kan träna på en dator, istället för på maskinen, vilket ökar den tid som maskinen kan producera.


Planering, optimering av riggningstider, utbildning

Planering före programmeringen

Undersökning av arbetsutrymmet, kollisionskontroll, riggningsplanering i 3D-modellen, riggningsdrift på samma sätt som i den verkliga maskinen.

Kortare riggningstider

Optimering av riggningsproceduren i manuell och automatisk drift för optimal riggning. Genom kortare riggningstider reduceras tiden då maskinen står stilla, vilket ökar produktiviteten.

Utbildning och träning som på den riktiga maskinen

Inlärning och fördjupning av kunskaper om styrsystem- och operatörsfunktioner för TRAUB-maskiner. Utbildningshjälpmedel för förkortning av startfasen för nya maskiner, för att friktionsfri integrering i produktionsprocessen ska kunna garanteras. Träning av medarbetare och personer som håller på att utbildas vid dator, utan maskin. 

Användningsexempel

– Omkoppling av revolvern, kontrollera att kollisionsfrihet råder och bestäm  verktygsväxlingspunkt. – Köra axlar och motspindel för att fastställa platsförhållanden mellan revolver   och spänndon. – Bestycka revolvern och bestämma verktygen,


Tillbehörspaket fräsning

Tillbehörspaket med frästeknik finns som tillval för WinFlexIPS Plus. Vi visar dig gärna fördelarna med det aktuella fräspaketet under ett personligt samtal.

Nedladdningar

pdf
pdf
pdf
Broschyr

TRAUB WinFlexIPS Plus