Reparationsservice verktygshållare

Snabb reparationsservice för verktygshållare

För att stilleståndstiden för din svarv eller fleroperationssvarv med fräskapacitet, om verktygshållaren slitits ut, ska förbli så kort som möjligt erbjuder INDEX TRAUB en snabb och kostnadsfri hämtservice för den defekta verktygshållaren, samt reparation av verktygshållare från andra företag. 

Kompetenscentrum för verktygshållare

INDEX och TRAUB har sedan många år ägnat sig åt problem för att minska maskinstillestånd för att kunna stödja kunderna på bästa sätt. I Reichenbach i Tyskland finns kompetenscentrum för verktygshållare med en modern montering där arbetsplatser och materialflödet har optimerats enligt metoder för VSD (value stream design), för att undvika stopptider och svinn. För med hjälp av kortare  reparationstid kan stopptider hos kunden reduceras. 

Procedur för reparation av verktygshållare

Efter leverans till fabriken i Reichenbach ”flödar” den verktygshållare som ska repareras utan byråkratiska omvägar till demonteringen. Normalt kan den repareras omedelbart, förutsatt att kunden har lämnat sitt godkännande. Här gäller exempelvis det individuella underhållsavtal som du tecknat tidigare. Och en reparation kan utföras utan extra kostnader eller kontakt med kunden upp till det avtalade beloppet. Eftersom det nödvändiga materialet redan förvaras i monteringsområdet kan reparationen börja omedelbart. Efter reparationen genomgår verktygshållaren samma kvalitetssäkringsprocess som en ny verktygshållare. På inkörningsbänken genomgår den en procedur som är baserad på mångårig erfarenhet med den egna tillverkningen av spindlar.   Resultatet och protokollet för den geometriska kontrollen arkiveras med verktygshållarens serienummer. På så vis kan en fortlöpande kvalitetskontroll upprätthållas under hela verktygshållarens livslängd. Du får därför samma garanti som för nya verktygshållare. Försändelsen till kunden skickas i originalförpackningen, som skyddar verktygshållaren från transportskador. Den genomsnittliga tiden för en reparation av INDEX-TRAUB standard-verktygshållare från det att paketet kommer fram i Reichenbach till att det skickas tillbaka till kunden är mindre än fem arbetsdagar. 

Kostnadsfri hämtservice 

Det går ännu fortare om du nyttjar vår kostnadsfria hämtservice. Om en reparation beställs före klockan 12:00 hämtas den del som ska repareras samma dag och levereras till oss följande dag (före kl. 9:00). Vid sådana, aviserade uppdrag förbereds dessutom allt nödvändigt material på reparationsavdelningen i Reichenbach (material, dokument), så att inga onödiga tidsförluster kan inträffa. 

Alternativ utbytes-verktygshållare

I många fall erbjuder vi också en utbytes-verktygshållare, som kan levereras omgående. Vi skickar samtidigt den defekta verktygshållaren till fabriken. Om den går att reparera får den som skickat in den en kreditering, eller så repareras den. Med utbytes-verktygshållare-service kan man reducera maskinens stilleståndstid ytterligare. Ytterligare en fördel för kunderna är reparation av andra fabrikat. Alla verktygshållare, helt utan undantag, som passar eller är kompatibla med maskiner från INDEX och TRAUB repareras. För kunden innebär detta en enklare och snabbare process, eftersom det endast krävs en kontaktperson för verktygshållare. Basen för denna tjänst är vår mycket motiverade servicepersonal som består av kvalificerade medarbetare, som ständigt arbetar på att förbättra sina resultat. För även en redan fungerande service kan och måste hela tiden förbättras, om man vill hålla sig kvar i täten bland de företag som erbjuder kompletta lösningar kring verktygshållare.

Nedladdningar

pdf
pdf
pdf
Blandat

Service note for tool holder repair